Thừa Thiên lần đầu thi tuyển hiệu trưởng

UBND tỉnh mới ban hành kế hoạch thi tuyển chức danh hiệu trưởng trường THPT Gia Hội (phường Phú Hiệp, TP Huế).

Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế, đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức thi tuyển chức danh này nhằm phát hiện, lựa chọn được cán bộ có phẩm chất, trình độ, có tâm huyết, khát vọng và ý tưởng để góp phần phát triển giáo dục.

Người tham gia dự tuyển phải là viên chức đang công tác tại các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh hiệu trưởng và tương đương.

Người không nằm trong quy hoạch chức danh hiệu trưởng, đang công tác tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, đang giữ chức từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên, nếu đảm bảo đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm sẽ được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh trực tiếp đề cử.

Lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế thi tuyển chức danh hiệu trưởng. Ảnh: Triều Sơn

Trường THPT Gia Hội ở phường Phú Hiệp, TP Huế. Ảnh: Triều Sơn

Các ứng viên sẽ thi viết 180 phút về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong chuyên ngành, lĩnh vực giáo dục THPT; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng trường THPT.

Ngoài ra, ứng viên cần trình bày đề án đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của công tác giáo dục và đào tạo tại trường THPT Gia Hội, chỉ ra nguyên nhân, dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển công tác giáo dục và đào tạo của trường.

Bài thi viết và trình bày đề án được chấm theo thang điểm 100. bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi. Ứng viên phải có bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày đề án.

Theo ông Nguyễn Tân, hiện nay hiệu trưởng THPT khi được bổ nhiệm phải trải qua quy trình năm bước. Theo đó, giáo viên tại trường sẽ bỏ phiếu bầu chức danh hiệu trưởng trước khi đề nghị lên Sở. Sở sau khi xác minh hồ sơ sẽ trình lên Sở Nội vụ và tỉnh ký quyết định bổ nhiệm.

Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nay đến ngày 10/11.

Võ Thạnh

Theo Vnexpress.net