Phi hành gia tái chế oxy để thở

Các phi hành gia lọc nước tiểu, mồ hôi bằng máy ly tâm thành dung dịch nước sạch, sau đó cho điện phân để tách lấy oxy.

Cách các nhà phi hành gia tái chế oxy để thở

Lê Cầm (Theo Bright Side)