Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Việt Nam có khoảng 650.000 lao động làm việc ở nước ngoài tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Người lao động được đào tạo kỹ năng trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh TL
Người lao động được đào tạo kỹ năng trước khi đi làm việc ở nước ngoài. 

Nguồn: Năm 2020, xuất khẩu lao động tập trung vào thị trường thu nhập cao.
Phản hồi / Góp ý: [email protected]