Hồ Ngọc Hà chưa nghĩ chuyện cưới Kim Lý

Mỗi lần Hồ Ngọc Hà lưu diễn xa, Kim Lý dù bận rộn vẫn gác việc riêng, kề bên để người yêu bớt cô đơn.

Hồ Ngọc Hà: 'Tôi không nghĩ chuyện cưới Kim Lý'

Thanh Đặng – An Đào

Theo Vnexpress.net