Diện tích sử dụng căn hộ condotel, officetel từ 25m2 trở lên (dự kiến)

Dự Quy chuẩn kỹ thuật về nhà chung cư

– Căn hộ chung cư: Phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ . Diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư không nhỏ hơn 25 m2.

– Căn hộ du lịch (condotel): Diện tích sử dụng của căn hộ du lịch không nhỏ hơn 25 m2.

– Căn hộ văn phòng (officetel): Diện tích sử dụng của căn hộ văn phòng không nhỏ hơn 25 m2, trong đó diện tích của khu vực làm việc tối 9 m2. Không bố trí bếp trong căn hộ văn phòng.

alt

Ảnh minh họa ( Internet)

Ngoài ra, một số cầu về quy hoạch – kiến trúc được đề xuất như sau:

– Việc sử dụng đất của nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải đảm bảo yêu cầu sử dụng đất tiết kiệm, tuân thủ theo quy định của đất đai.

– Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải thiết kế, xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Quy hoạch phải được căn cứ theo QCXDVN 01:2008/BXD và được cơ quan có thẩm phê duyệt.

– Chỉ tiêu dân số: Dân số cho nhà chung cư phải được tính toán thống nhất trong toàn bộ các bước lập hồ sơ thiết kế theo quy định, phải phù hợp với chỉ tiêu dân số đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho đầu tư xây dựng.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

Châu Thanh

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Theo thuvienphapluat.vn

Văn Bản Mới