Dịch vụ xét nghiệm 'dòng máu hoàng gia'

Dịch vụ xét nghiệm di truyền để biết có nguồn gốc hoàng gia hay không đã thu hút 2,6 triệu khách hàng, chỉ trong nửa đầu năm 2019.

Dịch vụ xét nghiệm 'dòng máu hoàng gia' hút khách

Lê Cầm (Theo SCMP)