sách 26 hàng hỗ trợ nộp thuế điện tử 24/7

alt

Ảnh minh họa ( Internet)

Theo đó, kể từ ngày 10/9/2019, các ngân hàng triển khai thực hiện nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 bao gồm:

alt

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 5724/TCHQ-TXNK ngày 09/9/2019.

Châu Thanh

HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Theo thuvienphapluat.vn

Văn Bản Mới