Đằng sau cảnh hù dọa trong nhà ma dịp Halloween

Mỹ Hàng chục diễn viên được hóa trang kỹ lưỡng, liên tục diễn đi diễn lại cảnh hù dọa mỗi khi có khách mới bước vào ngôi nhà.

Bên trong nhà ma dọa khách dịp Halloween

Khánh Trần (Theo )