Cách nhấn trọng âm từ tiếng Anh

Nếu không nói to, cao hoặc dài trọng âm các từ có nhiều âm tiết như “baby”, “develop” hay “success”, người nghe có thể khó biết được từ.

Cách nhấn trọng âm từ tiếng Anh

Moon Nguyen